Op 6 oktober 2016 vond in de Bibliotheek Vianen van 13 tot 14 uur de opening plaats van ons Taalhuis Vianen door wethouder Marcel Verweij. Na de officiële opening onder heel veel belangstelling bleef iedereen nog even napraten met een drankje en een gebakje. Er waren ook veel cursisten van de inburgeringscursussen van Vluchtelingen steunpunt Vianen aanwezig. Natuurlijk konden zij de toespraken niet volgen, maar je zag hen hun best doen zoveel mogelijk bekende woorden op te vangen.

Het Taalhuis is een samenwerkingsproject van Welzijn Vianen, gemeente Vianen, Vluchtelingen steunpunt Vianen en Bibliotheek Lek & IJssel.

Het Taalhuis is een centrale plek in Vianen voor alle inwoners met een 'taalvraag'. Dit kunnen Nederlanders zijn die beter willen leren lezen en schrijven of anderstaligen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Het Taalhuis beschikt over een verzameling boeken en leermateriaal en over computers waarop bezoekers kunnen oefenen.

Elke woensdag en zaterdag bent u van 10 tot 12 uur welkom boven in de bibliotheek.

Drie dagen in de week geven we inburgeringscoaching aan een groep van maximaal vijftien vluchtelingen. Zij hebben al een verblijfsstatus, maar spreken nog geen woord Nederlands en meestal ook geen Engels. Elke leerling heeft een werkboek (Taal Compleet), waarvan de eerste drie hoofdstukken uit plaatjes bestaan en de laatste drie uit thema's (kennismaken, boodschappen doen en dergelijke).

Van 8.45 tot 12 uur verzorgt een docent met een stagiaire en vrijwilligers het inburgeringsgedeelte. Bovendien herhalen de leerlingen dan wat ze de vorige dag geleerd hebben en maken ze hun huiswerk. Na een pauze is er van 12.30 tot 14.15 uur taalles. Elke dag is er in elk geval één vrijwilliger aanwezig die docent Nederlands is of onderwijzer(es). Een stagiaire en vrijwilligers ondersteunen, want vanwege het moeizaam kunnen communiceren is het les geven behoorlijk intensief. Bovendien zijn er niveauverschillen en moeten soms enkele leerlingen apart worden genomen.

De taaldocenten volgen de Delftse methode, die ervan uitgaat dat volwassenen een taal het snelst leren zoals kleine kinderen dat doen: luisteren en nadoen. De eerste drie weken behandelen we al de hele grammatica van klas 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs, maar vrijwel zonder termen. We werken veel met voorbeelden en analogieën.

 

Bij het uitbreiden van de woordenschat maken we gebruik van frequentielijsten en van tegenstellingen. Regelmatig toetsen we de vorderingen.

Docenten die dit willen gaan doen hoeven geen docent Nederlands te zijn. Ook nu hebben we onder onze vrijwilligers al een docent wiskunde en een docent natuurkunde, en zij blijken heel goed in staat de leerlingen Nederlands bij te brengen. Geduld, herhalen, telkens opnieuw uitleggen: allemaal zaken die elke docent kent.

Alle vrijwilligers die dit werk doen ervaren het als heel plezierig. Je krijgt een goede band met de vluchtelingen en je krijgt veel terug voor de energie die je erin stopt. Het is niet noodzakelijk drie keer per week les te geven. De meeste docenten doen dit maar één dag per week.

 

 

 

 


foto AD

Het eerste Viaanse inburgeringsklasje voor vluchtelingen, dat is opgezet vanwege de lange wachtlijsten in Nieuwegein en Utrecht. Docente is Ingrid Heil.                                                                                                          FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

ASTRID PEL
VIANEN   Vianen is uit onvrede met de wachtlijsten in Utrecht en Nieuwegein een inburgeringstraject gestart. Het eerste klasje van vijftien statushouders, uit Syrië en Eritrea, krijgt les in De Prenter.

„We waren het wachten zat,” vertelt coördinator van het Vluchtelingen steunpunt Vianen Hans Uittenbogaard. „Als dit goed bevalt, gaan we uitbreiden.” De nood is volgens Uittenbogaard hoog, omdat de periode van drie jaar, die voor inburgering staat, te snel voorbij gaat. „Die mensen zitten eerst maanden in een azc waar ze geen Nederlands mogen leren. Dan krijgen ze een status maar moeten dan nog lang wachten.

De periode van drie jaar waarin ze de cursus af moeten ronden, gaat al eerder in. Daarom is er vaak maar twee jaar of minder voor de lessen.” Gevolg is dat  

                                                                                       

vluchtelingen die het diploma niet binnen die tijd halen, de kosten, zo’n tienduizend euro, zelf moeten betalen. „Dat is niet te doen.”

De Viaanse inburgeringscursus heeft de volledige steun van de gemeente. Marcel Verweij, wethouder sociale zaken: „Met dit soort zaken is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Daar is Vianen goed in. Dat blijkt wel weer."

Proef
Er was veel meer animo, maar omdat dit een proef is, wilde Vluchtelingen steunpunt Vianen niet meer personen in de eerste groep. De groep die op dinsdag, woensdag en donderdag les krijgt, bestaat uit Syriërs en een Eritrese. De Syrisch-Koerdische Berivan Messo (25) is de enige die Engels spreekt. Ze zegt blij te zijn dat ze zo dicht bij haar huis in Vianen deze cursus kan volgen. Haar twee kinderen hebben les op een school in Nieuwegein. Haar ambitie is om tolk te worden. De Rotary Vianen-Vreeswijk heeft met ondernemer Viabytes in Vianen laptops in bruikleen gegeven aan het steunpunt. De docenten zijn overwegend gepensioneerde leraren Nederlands, die als vrijwilligers lesgeven. Ook staan er vrijwillige taalcoaches ter beschikking van de vluchtelingen. Uittenbogaard: „Je ziet veel protest tegen de komst van vluchtelingen in ons land. Wat is het goed om te zien dat we dit in zo korte tijd van de grond hebben gekregen.”

Bron: AD van 21-1-2016

 foto Molenkruier

V.l.n.r.  Tempelaars en Leeuwenberg (Rotary), Hans Uittenbogaard (VsV) en Rick Smits ( Viabytes). Foto:Jacques Stam

Vluchtelingen die als statushouder naar Vianen komen, moeten inburgeren. Binnen drie jaar moeten zij Nederlands leren.
Jacques Stam


VIANEN Ze mogen echter pas beginnen aan een cursus nadat ze het asielcentrum hebben verlaten en de officiële vluchtelingenstatus hebben. Als zij dan een huis gevonden hebben, bijvoorbeeld hier in Vianen, kunnen zij zich inschrijven voor een cursus.
“Door de grote drukte en bezuinigingen van enkele jaren geleden is er een wachtlijst van 4 tot 8 maanden,” vertelt Hans Uittenbogaard, voorzitter van Vluchtelingen steunpunt Vianen.“Dan is er inmiddels bijna een jaar voorbij van die voorgeschreven drie jaar van inburgering. Daarom hebben wij nagedacht over de mogelijkheid om zelf een cursus te geven in samenwerking met de Stichting ARTA. Een bijkomend voordeel is dat ze niet meer afhankelijk zijn van bestaande inburgeringscursussen in Utrecht en Nieuwegein.

  

Bijkomend voordeel is dat de cursisten niet meer per bus of fiets veel tijd kwijt zijn aan de reis naar school en bovendien scheelt het weer in de financiën voor de gemeente.”

Bijna parallel met deze plannen nam de Rotaryclub Vianen contact op met de vraag of zij concreet konden helpen bij de opvang van vluchtelingen. Er is veel lesmateriaal nodig en er wordt vooral aan laptops gedacht. Nu heeft het VsV al enkele jaren contact met de plaatselijke ondernemer Rick Smits van Viabytes, die regelmatig tweedehands laptops levert. Een deal was snel gemaakt. Smits levert de laptops en Rotary betaalt en de laptops worden geschonken aan Vluchtelingen Steunpunt Vianen, dat ze weer in bruikleen geeft aan de stichting ARTA die de lessen met een aantal vrijwilligers verzorgt. “Naast de lessen die we nu geven willen we zoveel mogelijk alle cursisten koppelen aan een taalcoach, een vrijwilliger die wekelijks zo’n 2 à 3 uur Nederlands spreekt en oefent met een vluchteling. Gelukkig hebben we een paar enthousiaste vrijwilligers en een aantal nieuwe taalcoaches kunnen begroeten, maar om elke vluchteling één-op-één te kunnen koppelen zijn nog enkele taalmaatjes nodig,” zegt Uittenbogaard. “Vooral omdat we het komend half jaar opnieuw 24 nieuwe vluchtelingen in Vianen kunnen verwachten.”

Bron: De Molenkruier van 27-1-2016

foto start inburgering

Hans Uittenbogaard overhandigt een laptop aan Ingrid Heil, coördinator taalprojecten             foto: Dick Aanen

VIANEN         Vluchtelingen steunpunt Vianen is vorige week dinsdag gestart met een eigen inburgeringscoaching voor statushouders. Tot nu toe moesten de vluchtelingen voor zo’n cursus naar Nieuwegein of Utrecht.

De statushouders krijgen drie keer per week intensieve taallessen in een lokaal van schoolgebouw De Prenter. “Het is niet zomaar een inburgeringscursus, maar één met een plus,” zei steunpunt-voorzitter Hans Uittenbogaard tijdens de feestelijke aftrap.

Samenwerking
De Viaanse inburgeringscursus is opgezet in samenwerking met stichting ARTA. Met het peuterhuis Klimop wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de kleine kinderen van cursisten in hetzelfde gebouw, vlakbij de ouders, te kunnen opvangen. Uittenbogaard: “Er zijn nog wat formele en financiële hobbels, maar met de nodige creativiteit denken we daar wel uit te komen.”

De cursisten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een taalcoach, een vrijwilliger die wekelijks gedurende 2 tot 2,5 uur Nederlands spreekt en oefent met de vluchteling. Uittenbogaard: “Gelukkig hebben we het afgelopen halfjaar veel nieuwe taalcoaches kunnen begroeten, maar om elke vluchteling één-op-één te kunnen koppelen, zijn nog enkele extra taalmaatjes nodig.”

    

Tijdwinst
Volgens Uittenbogaard levert een eigen Viaanse inburgeringscursus veel tijdwinst op voor de statushouders. Statushouders mogen immers pas met hun inburgeringscursus beginnen als ze een officiële vluchtelingenstatus hebben gekregen en vanuit een AZC naar een eigen woning verhuizen.
“Dat duurt soms maanden. Dan komen ze in Vianen en dan kunnen ze zich inschrijven voor een inburgering. Maar door de grote drukte en de bezuinigingen van enkele jaren geleden is er al een wachtlijst van vier tot acht maanden voordat ze kunnen starten met de cursus. Van de drie jaar waar binnen ze hun diploma moeten halen, is er dan al bijna één jaar om."

Bijkomend voordeel is volgens Uittenbogaard dat cursisten minder reistijd kwijt zijn. En dat scheelt ook nog eens reiskosten. De aanschaf van de noodzakelijke laptops is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Rotaryclub. De apparaten zijn geleverd door Rick Smits van Viabytes.

Taakstelling
Vianen heeft in 2015 41 statushouders opgenomen (11 woningen). De verwachting is dat er in het eerste half jaar van 2016 24 statushouders naar Vianen komen.

Bron: Het Kontakt van 26-1-2016

 

 

Vluchtelingen steunpunt Vianen          
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
bankrekening NL05 TRIO 0390 9334 22 t.n.v. Stichting Vluchtelingen steunpunt Vianen
 
Per 1 januari 2019 maken onze vrijwilligers onderdeel uit van Vluchtelingenwerk Vijfheerenlanden. Vluchtelingen steunpunt Vianen houdt zich niet meer rechtstreeks met de vrijwilligers en de statushouders bezig, maar is omgevormd tot een noodfonds, dat leningen verstrekt aan statushouders die acuut geld nodig hebben. Zij betalen dit dan in kleine bedragen per maaand terug.
 
Voor zaken met betrekking tot Vluchtelingen in de gemeente Vijfheerenlanden kunt u bellen met 06 12 22 20 23
van Herald Zwartkruis, teamleider Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland voor de gemeente Vijfheerenlanden.
 
Vluchtelingenwerk Vijfheerenlanden zoekt:

* Maatschappelijk begeleiders: vrijwilligers die vluchtelingen wegwijs maken in onze samenleving
* Taalcoaches: vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen Nederlands te leren en daarbij van ons
  de nodige
ondersteuning krijgen

 

Interesse? Je kunt ons elke woensdag van 14 tot 16 uur vinden in de Prenter, tegenover de Aldi.