Drie dagen in de week geven we inburgeringscoaching aan een groep van maximaal vijftien vluchtelingen. Zij hebben al een verblijfsstatus, maar spreken nog geen woord Nederlands en meestal ook geen Engels. Elke leerling heeft een werkboek (Taal Compleet), waarvan de eerste drie hoofdstukken uit plaatjes bestaan en de laatste drie uit thema's (kennismaken, boodschappen doen en dergelijke).

Van 8.45 tot 12 uur verzorgt een docent met een stagiaire en vrijwilligers het inburgeringsgedeelte. Bovendien herhalen de leerlingen dan wat ze de vorige dag geleerd hebben en maken ze hun huiswerk. Na een pauze is er van 12.30 tot 14.15 uur taalles. Elke dag is er in elk geval één vrijwilliger aanwezig die docent Nederlands is of onderwijzer(es). Een stagiaire en vrijwilligers ondersteunen, want vanwege het moeizaam kunnen communiceren is het les geven behoorlijk intensief. Bovendien zijn er niveauverschillen en moeten soms enkele leerlingen apart worden genomen.

De taaldocenten volgen de Delftse methode, die ervan uitgaat dat volwassenen een taal het snelst leren zoals kleine kinderen dat doen: luisteren en nadoen. De eerste drie weken behandelen we al de hele grammatica van klas 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs, maar vrijwel zonder termen. We werken veel met voorbeelden en analogieën.

 

Bij het uitbreiden van de woordenschat maken we gebruik van frequentielijsten en van tegenstellingen. Regelmatig toetsen we de vorderingen.

Docenten die dit willen gaan doen hoeven geen docent Nederlands te zijn. Ook nu hebben we onder onze vrijwilligers al een docent wiskunde en een docent natuurkunde, en zij blijken heel goed in staat de leerlingen Nederlands bij te brengen. Geduld, herhalen, telkens opnieuw uitleggen: allemaal zaken die elke docent kent.

Alle vrijwilligers die dit werk doen ervaren het als heel plezierig. Je krijgt een goede band met de vluchtelingen en je krijgt veel terug voor de energie die je erin stopt. Het is niet noodzakelijk drie keer per week les te geven. De meeste docenten doen dit maar één dag per week.