inburgeringscursus

Gedurende vele maanden hebben zo'n 25 vluchtelingen deel kunnen nemen aan onze inburgeringscursus. Met behulp van vele vrijwilligers (meestal gepensioneerde docenten) gaven we deze cursus in de Prenter. We hadden daar twee lokalen, kinderopvang naast de deur en veel vluchtelingen wonen rondom de Prenter in de Vijfheerenlanden.

Ondanks de vele vrijwilligers bleek het financieel toch niet haalbaar de cursus voort te zetten. Wel werd er nog een passende oplossing voor alle vluchtelingen gezocht.

Na enig zoeken vonden we Nieuwland, een bedrijf dat in IJsselstein al een inburgeringscursus verzorgde. Mits wij minimaal 8 cursisten en een lokaal hadden, kon er dan in januari in de Prenter opnieuw een inburgeringscursus van start gaan. 

En dat lijkt te gaan lukken! Een aantal vrijwilligers heeft al toegezegd weer van de partij te zijn. Nadere berichten zullen hier ongetwijfeld volgen.