Wat doen we?

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Verschillende vrijwilligers van Vluchtelingen steunpunt Vianen helpen de nieuwkomers door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, maatschappelijk te begeleiden en te ondersteunen als taalcoach. 

Bent u geïnteresseerd in ons werk? 
Kijk dan op de pagina steun ons

Taalondersteuning:
* hulp bij spreekvaardigheid
* hulp bij schrijfvaardigheid
* desgewenst begeleiding bij huiswerk voor
   de inburgeringscursus
* begeleiding van schoolkinderen met een taalachterstand

Maatschappelijke begeleiding:
* Eerste opvang bij aankomst in Vianen, begeleiden naar 
   inschrijving in de gemeente en bij      
   de woningbouwvereniging 
* hulp geven bij het invullen van alle formulieren die 
   noodzakelijk zijn
* aanvragen bijstand en bijzondere bijstand (lening) voor 
   de inrichting van de woning en regelen  zorgverzekering
* regelen van alle zaken rondom de woning waaronder:
   gas, water, licht, internet, telefoon, bankrekening en
   noodzakelijke verzekeringen
 * hulp bij schoolkeuze en het verkrijgen van informatie
   over en verwijzing naar een  taalschool in het kader van 
   de inburgering en de lening bij DUO
* eventueel kinderen aanmelden bij scholen
* inschrijven bij huisarts, tandarts, consultatiebureau e.d.
   en als kennismaking vaak de eerste keer meegaan
* het wegwijs maken in de gemeente Vianen: winkels, 
   voorzieningen, busstation
* het doornemen van de post en daarop, indien nodig,
   actie ondernemen
* alle zaken rondom toeslagen, belastingen,
   kwijtscheldingen en studiefinanciering 
* het zo mogelijk beantwoorden van al hun vragen