eerste papiertje in 15 weken

John Oomkes
Haarlem  Van de 400 'Koepelaars' volgen 360 asielzoekers sinds hun aankomst in Haarlem in september lessen in de Nederlandse taal. 25 koplopers doen woensdag en donderdag officieel examen op het Nova College (Nederlands niveau A1). Een novum in Nederland. 
Het COA Haarlem heeft de initiatiefnemers gewaarschuwd – verwijzend naar de standpunten van staatssecretaris asielzaken. Taallessen kunnen bij asielzoekers zonder verblijfsvergunning slechts verwachtingen wekken, meent staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD), en dus onderneemt de overheid op dit punt niks. Ja, bad, bed en brood. Maar geen Nederlands. 
De taallessen die in Haarlem door zo'n 70 vrijwilligers aan vluchtelingen sinds september worden gegeven in de Koepel en het Nova College worden dan ook door COA Haarlem gedoogd, omdat zij zijn gericht op basaal Nederlands en nooit waren bedoeld om op te leiden tot een kwalificatie (lees: diploma). Ze vallen officieel onder de dagbesteding. Volgens het huidige regeringsbeleid kan dat pas bij de voorbereiding voor inburgering - en dan alleen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zo'n zogeheten statushouder moet binnen drie jaar voldoen aan taalniveau A2.
 
Verstaanbaar maken
Binnen de boezem van het Nova College, en met hulp van vele tientallen vrijwilligers van binnen en buiten het ROC, wordt radicaal anders gedacht over het aanbieden van taallessen. "Help mensen die zich in onze taal verstaanbaar willen maken," zegt Petra Zijlstra, hoofd educatie binnen Nova. Ze neemt in haar vrije tijd met vrijwilligster Peggy Donker en andere gediplomeerde krachten woensdag en donderdag taalexamens af. Dat doen allen in hun vrije tijd, want anders komt er niets van hun voornemen.

"Als je echt wat wil klaarspelen op de Nederlandse arbeidsmarkt, heb je niveau B1 nodig,” zegt Zijlstra, ,,Zeg maar eindniveau vmbo en mbo. Daar ligt de drempel naar de arbeidsmarkt. inburgering op zich is niet voldoende. Onder deze groep asielzoekers zitten velen met een hoge opleiding, en al kennis van een Europese taal. Die halen niveau Al in drie, vier maanden tijd."

De examenkandidaten maken allen deel uit van de eerste lichting 'Koepelaars', die allen zijn doorgestroomd naar andere opvanglocaties in het land. Speciaal voor hun examen keren zij deze week terug naar Haarlem. Zijlstra: ,,Dat wil zeggen: als ze daartoe in staat zijn. Mocht een bepaald onderdeel van hun procedure roet in het eten gooien; eind maart organiseren we deze examens weer."
"We doen dit omdat we zien dat er zoveel potentie zit in deze doelgroep," zegt Zijlstra over haar bevlogenheid. ,,We kunnen heel veel aan hen hebben in de Nederlandse maatschappij." "Deze mensen hebben niets anders te doen," voegt Peggy Donker toe. "Ze schaven de hele dag aan hun taal-ontwikkeling. Er zijn mensen bij die tien keer per week naar les gaan. Dit land kan ook zeggen: dit doen we niet, maar dan weet je dat je psychische problemen schept."