foto AD

Het eerste Viaanse inburgeringsklasje voor vluchtelingen, dat is opgezet vanwege de lange wachtlijsten in Nieuwegein en Utrecht. Docente is Ingrid Heil.                                                                                                          FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

ASTRID PEL
VIANEN   Vianen is uit onvrede met de wachtlijsten in Utrecht en Nieuwegein een inburgeringstraject gestart. Het eerste klasje van vijftien statushouders, uit Syrië en Eritrea, krijgt les in De Prenter.

„We waren het wachten zat,” vertelt coördinator van het Vluchtelingen steunpunt Vianen Hans Uittenbogaard. „Als dit goed bevalt, gaan we uitbreiden.” De nood is volgens Uittenbogaard hoog, omdat de periode van drie jaar, die voor inburgering staat, te snel voorbij gaat. „Die mensen zitten eerst maanden in een azc waar ze geen Nederlands mogen leren. Dan krijgen ze een status maar moeten dan nog lang wachten.

De periode van drie jaar waarin ze de cursus af moeten ronden, gaat al eerder in. Daarom is er vaak maar twee jaar of minder voor de lessen.” Gevolg is dat  

                                                                                       

vluchtelingen die het diploma niet binnen die tijd halen, de kosten, zo’n tienduizend euro, zelf moeten betalen. „Dat is niet te doen.”

De Viaanse inburgeringscursus heeft de volledige steun van de gemeente. Marcel Verweij, wethouder sociale zaken: „Met dit soort zaken is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Daar is Vianen goed in. Dat blijkt wel weer."

Proef
Er was veel meer animo, maar omdat dit een proef is, wilde Vluchtelingen steunpunt Vianen niet meer personen in de eerste groep. De groep die op dinsdag, woensdag en donderdag les krijgt, bestaat uit Syriërs en een Eritrese. De Syrisch-Koerdische Berivan Messo (25) is de enige die Engels spreekt. Ze zegt blij te zijn dat ze zo dicht bij haar huis in Vianen deze cursus kan volgen. Haar twee kinderen hebben les op een school in Nieuwegein. Haar ambitie is om tolk te worden. De Rotary Vianen-Vreeswijk heeft met ondernemer Viabytes in Vianen laptops in bruikleen gegeven aan het steunpunt. De docenten zijn overwegend gepensioneerde leraren Nederlands, die als vrijwilligers lesgeven. Ook staan er vrijwillige taalcoaches ter beschikking van de vluchtelingen. Uittenbogaard: „Je ziet veel protest tegen de komst van vluchtelingen in ons land. Wat is het goed om te zien dat we dit in zo korte tijd van de grond hebben gekregen.”

Bron: AD van 21-1-2016