puzzel 1

Klik op een nummer om te zien wat de opgave is.
Vul het schema in en klik dan op Nakijken.
1   2    3     4     5   
          
   6      7     
8        9     10   
   11         
          
 12      13       
14            
       15     
16    17    18        
 19           
          

Horizontaal:

1. daar zit je op
4. daar hoor je mee
6. daar eet je soep mee
8. lidwoorden: het, een en ...
9. daar ruik je mee
11. daar rijd je mee naar Utrecht
12. Wij kennen al veel w........
14. voorzetsel: ... de les gaan we naar huis
15. ik doe het licht aan en daarna weer ...
16. ik .... al veel woorden
18. ik ga naar mijn opa en ....
19. in het lokaal kijk je daardoor naar buiten

Verticaal:

2. daar staan stoelen bij
3. tussen schouder en hand
4. daar kijk je mee
5. op dit moment: het is ... mooi weer
7. in deze lessen ..... wij veel woorden
10. daardoor weet je of je een werkwoord met een D of een T schrijft
12. komt uit de kraan
13. een van je vingers
17. voorzetsel: ... deze les gaan we naar huis
18. voorzetsel: we lopen ... de tafel