photo.jpg

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Vul het ontbrekende woord in.

1. De bestaat dat je deze eerste zin moeilijk vindt.

2. Rustig maar: hij het niet zo kwaad.

3. Om acht uur 's avonds kijken de meeste mensen naar het .

4. Om twee uur beginnen wij met het dictee.

5. Als je verkeerde woorden gebruikt, kan er een ruzie .

6. Dat is een goede opmerking. Daarmee heb je een .

7. Jullie hebben een hele doorgemaakt en verstaan nu al een beetje Nederlands.

8. De in Syrië is nog steeds erg zorgelijk.

9. Als je ook aan anderen denkt, gedraag je je .

10. Rama is een van iemand die heel netjes schrijft.

11. De Nederlandse grenst aan Duitsland en België.

12. de Prenter staan verschillende flats.

13. In ons lokaal is het gezellig, maar is het ook gezellig.

14. Bij het geven Nederlanders elkaar altijd een hand.

15. De les hebben we nieuwe woorden geleerd.

16. Bij dat werken veel mensen.

17. We leven nu in de eenentwintigste .

18. Het van woordenlijsten is bij deze toets toegestaan.

19. In onze wonen ongeveer twintigduizend inwoners.

20. weet natuurlijk dat twee keer twee vier is.

21. Twee keer twee is als twee maal twee.

22. Aan de van de weg lag een gewond vogeltje.

23. De waarop wij les geven is hetzelfde als de WIJZE waarop wij les geven.

24. Aan de kapstok nu veel minder jassen.

25. Harry deze toetsen niet zo moeilijk te maken.